ورود |  ثبت نام |  نقشه وب سایت
یکشنبه 2 آبان 1400
بیان استراتژی شرکت سیمان نهاوند
با مطالعاتی که از سال 1389 در خصوص برنامه های شرکت بعمل آمد استراتژیهای سه ساله شرکت تدوین و به مرحله اجرا درآمده است. با ارزیابی‌های انجام شده طی سال گذشته استراتژیها مورد بازنگری قرار گرفته و با تغییراتی، عملیاتی شده‌اند. اهم استراتژیهای شرکت بشرح زیر ارائه می‌گردد:
باتوجه به مزیتهای رقابتی موجود جهت تولید سیمان در ایران و همچنین سرمایه‌گذاریهای صورت گرفته توسط بخش خصوصی در زمینه راه‌اندازی طرحهای جدید و توسعه خطوط تولیدی فعلی و باتوجه به وجود ظرفیتهای بالقوه موجود جهت تولید و صادرات سیمان در کشور و بالاخره فضای رقابتی ایجاد شده در عرصه تولید و عرضه سیمان، موفقیت شرکت سیمان نهاوند و کسب سهم خود از بازارهای موجود، در گرو سرعت هرچه بیشتر کسب بازار و استفاده از فرصتها است.

طبق تحلیل عوامل محیطی، استراتژی‌های انتخاب شده یعنی "کاهش هزینه‌ها"، "توسعه بازار صادرات به کشور عراق"، "ایجاد تنوع همگون در محصولات تولیدی" و "بازنگری کلیه سیستمها و روشها" از نمره جذابیت بالایی باتوجه به وضعیت و شرایط کنونی شرکت سیمان نهاوند برخوردار بوده و شاه کلید موفقیت این شرکت محسوب می‌گردند. بنابراین در طرح تجاری که براساس این استرتژی‌ها تدوین خواهد شد، اهدافی توسط تیم مدیریتی موجود مورد بررسی و برنامه‌ریزی قرار خواهند گرفت که نشان‌دهنده اهداف، برنامه‌ها و سیاستهای سازمان طی سه ساله 91 و 92 و 93 شمسی می‌باشند.
در طرح تجاری مذکور، براساس اصول افزایش بهره‌وری و سودآوری و همچنین باتوجه به اصول مطرح در کارت ارزیابی متوازن، کلیه فاکتورهای مهم و مؤثر در کسب عملکرد مناسب مالی و جلب رضایت مشتریان ذینفعان و در جهت چشم‌انداز سازمان، هدف‌گذاری و برنامه‌ریزی شده و مورد عهد و پیمان تیم مدیریتی حاضر قرار گرفته‌اند.
بدیهی است تمام تصمیم‌گیریها و فعالیتهای فردی و گروهی طی سه سال آینده در چهارچوب این طرح تجاری بوده و عملکرد تمامی واحدهای صف و ستاد در کسب این اهداف در دوره‌های یکماهه مورد ارزیابی و کنترل قرار خواهند گرفت و پس از تجزیه و تحلیل عوامل انحراف از اهداف و برنامه‌ها، اقدامات اصلاحی مناسب اتخاذ خواهد گردید. بدین صورت ضمن تضمین اکتساب اهداف مورد توافق در زمانهای مشخص شده در این طرح، سیکل بهبود مداوم در سازمان نیز مورد توجه و کنترل قرار خواهد داشت. بدیهی است هدف تیم مدیریتی حاضر رساندن شرکت سیمان نهاوند از موقعیت استراتژیک به موقعیت مطلوب و تحقق چشم‌انداز سازمان می‌باشد.
طراحی و پیاده سازی : پورتال ساز