ورود |  ثبت نام |  نقشه وب سایت
سه شنبه 25 مرداد 1401
خط‌مشی سیستم مدیریت یکپارچه شرکت سیمان نهاوند
خط مشی سیستم مدیریت یکپارچه شرکت سیمان نهاوند

شرکت صنایع سیمان نهاوند در راستای مأموریت سازمانی خود و متأثر از استراتژی بنیاد مستضعفان انقلاب اسلامی و شرکت سیمان تهران، با اتکا به توانمندی سرمایه های انسانی خود، تجهیزات و تکنولوژی روز دنیا در قالب تصمیمی راهبردی، جهت تحقق چشم انداز خود با عنوان انتخاب اول برای سازه های برتر در غرب کشور، کسب حداکثری سهم بازار منطقه و قرار گرفتن در سه انتخاب اول مشتریان خارجی تلاش کرده و جهت بهبود مستمر، توجه به ارزش های انسانی، کسب حداکثری رضایت مشتریان و سایر ذی نفعان، بهبود مداوم فرایندها، حفاظت از محیط زیست، الزام به ایمنی و حفاظت از سرمایه های انسانی خود و مدیریت با حداکثر بهره وری در حوزه انرژی را سرلوحه فعالیت های خود قرار داده است و در تحقق شعار

کیفیت برتر   حافظ محیط زیست   ایمنی و سلامت سرمایه های انسانی  مدیریت و ارتقاء بهره وری انرژی

تلاش و در استقرار، نگهداری و به روز رسانی سیستم های مدیریتی زیر همت می گمارد:

سیستم مدیریت کیفیت بر مبنای استاندارد بین المللیISO 9001:2015
سیستم مدیریت زیست محیطی بر مبنای استاندارد بین المللی ISO14001:2015
سیستم مدیریت ایمنی و بهداشت شغلی(OH&S)بر مبنای استاندارد ISO 45001:2018
سیستم مدیریت انرژی ISO 50001:2018
مدیریت تولید محصولات بر اساس الزامات و استانداردهای معتبر بین المللی

بر این اساس برای دست یابی و تحقق این استانداردها، رعایت و اجرای اصول زیر را مد نظر قرارداده است:

1. ارتقاء دانش و مهارت منابع انسانی به عنوان اصلی ترین سرمایه شرکت و مشارکت آن ها در تحقق اهداف سازمان
2. ارتقاء میزان رضایتمندی مشتریان و سایر ذینفعان و تلاش در جهت توسعه بازارهای داخلی و خارجی از طریق افزایش شهرت و اعتبار سازمان
3. افزایش سهم بازار از طریق توجه به کیفیت و ایجاد تنوع در محصولات، با اتکاء به فناوری های نوین و توسعه سیستم های اطلاعاتی و عملیاتی و در نظر گرفتن نیاز حال و آینده مشتریان
4. تداوم سودآوری از طریق رشد درآمد و مدیریت هزینه ها
5. بهبود عملکرد فرایندها و فعالیت ها در راستای افزایش مداوم بهره وری شرکت
6. بهبود مستمر کیفی و کمی محصولات و سیستم های مدیریت کیفیت، محیط زیست، ایمنی و بهداشت شغلی و انرژی
7. پیشگیری از آلودگی های زیست محیطی  در راستای حفظ محیط زیست و افزایش عملکرد زیست محیطی و انطباق با  به روز ترین ویرایش الزامات قانونی و سایر الزامات سازمان
8. حذف خطرات و کاهش ریسک های ایمنی و بهداشت شغلی
9. برآورده سازی الزامات قانونی و سایر الزامات ایمنی و بهداشت شغلی سازمان از طریق افزایش سطح ایمنی و بهداشت شغلی پرسنل و پیشگیری از بیماری های شغلی و حوادث ناشی از کار
10. بهره گیری از مشورت و مشارکت کارکنان و یا نمایندگان آن ها در سیستم مدیریت ایمنی و بهداشت شغلی
11. بهبود مستمر عملکردهای سازمان و مصرف انرژی از طریق پایش و اندازه گیری های دوره ای
12 . تهیه تجهیزات با راندمان انرژی و عملکرد بالا از تأمین کنندگان واجد صلاحیت

مدیریت ارشد شرکت صنایع سیمان نهاوند، ضمن پایبندی به اصول فوق و جاری سازی آن در سطح شرکت خود را متعهد می داند که کلیه منابع و زیر ساخت های لازم (از جمله منابع انسانی توانمند، منابع اطلاعاتی، تجهیزات به روز و با بازده انرژی بالا و ...) را برای تحقق مفاد این خط مشی فراهم ساخته و با اجرای چرخه دمینگ PDCA (طرح ریزی، اجرا، بازنگری و اقدامات اصلاحی) در کلیه فرآیندها، بهبود مستمر را تضمین و همچنین با برآورده کردن الزامات قانونی در سازمان، این خط مشی را چارچوبی برای تعیین و بازنگری اهداف سازمان قرار دهد. بدین منظور این خط مشی در دسترس تمامی کارکنان، تامین کنندگان و ذینفعان قرار گرفته و انتظار می¬رود با همت و مشارکت پرسنل تحقق این امر میسر گردد.طراحی و پیاده سازی : پورتال ساز