ورود |  ثبت نام |  نقشه وب سایت
سه شنبه 19 فروردین 1399
بیان استراتژی شرکت سیمان نهاوند
با مطالعاتی که از سال 1389 در خصوص برنامه های شرکت بعمل آمد استراتژیهای سه ساله شرکت تدوین و به مرحله اجرا درآمده است. با ارزیابی‌های انجام شده طی سال گذشته استراتژیها مورد بازنگری قرار گرفته و با تغییراتی، عملیاتی شده‌اند. اهم استراتژیهای شرکت بشرح زیر ارائه می‌گردد:
باتوجه به مزیتهای رقابتی موجود جهت تولید سیمان در ایران و همچنین سرمایه‌گذاریهای صورت گرفته توسط بخش خصوصی در زمینه راه‌اندازی طرحهای جدید و توسعه خطوط تولیدی فعلی و باتوجه به وجود ظرفیتهای بالقوه موجود جهت تولید و صادرات سیمان در کشور و بالاخره فضای رقابتی ایجاد شده در عرصه تولید و عرضه سیمان، موفقیت شرکت سیمان نهاوند و کسب سهم خود از بازارهای موجود، در گرو سرعت هرچه بیشتر کسب بازار و استفاده از فرصتها است.

طبق تحلیل عوامل محیطی، استراتژی‌های انتخاب شده یعنی "کاهش هزینه‌ها"، "توسعه بازار صادرات به کشور عراق"، "ایجاد تنوع همگون در محصولات تولیدی" و "بازنگری کلیه سیستمها و روشها" از نمره جذابیت بالایی باتوجه به وضعیت و شرایط کنونی شرکت سیمان نهاوند برخوردار بوده و شاه کلید موفقیت این شرکت محسوب می‌گردند. بنابراین در طرح تجاری که براساس این استرتژی‌ها تدوین خواهد شد، اهدافی توسط تیم مدیریتی موجود مورد بررسی و برنامه‌ریزی قرار خواهند گرفت که نشان‌دهنده اهداف، برنامه‌ها و سیاستهای سازمان طی سه ساله 91 و 92 و 93 شمسی می‌باشند.
در طرح تجاری مذکور، براساس اصول افزایش بهره‌وری و سودآوری و همچنین باتوجه به اصول مطرح در کارت ارزیابی متوازن، کلیه فاکتورهای مهم و مؤثر در کسب عملکرد مناسب مالی و جلب رضایت مشتریان ذینفعان و در جهت چشم‌انداز سازمان، هدف‌گذاری و برنامه‌ریزی شده و مورد عهد و پیمان تیم مدیریتی حاضر قرار گرفته‌اند.
بدیهی است تمام تصمیم‌گیریها و فعالیتهای فردی و گروهی طی سه سال آینده در چهارچوب این طرح تجاری بوده و عملکرد تمامی واحدهای صف و ستاد در کسب این اهداف در دوره‌های یکماهه مورد ارزیابی و کنترل قرار خواهند گرفت و پس از تجزیه و تحلیل عوامل انحراف از اهداف و برنامه‌ها، اقدامات اصلاحی مناسب اتخاذ خواهد گردید. بدین صورت ضمن تضمین اکتساب اهداف مورد توافق در زمانهای مشخص شده در این طرح، سیکل بهبود مداوم در سازمان نیز مورد توجه و کنترل قرار خواهد داشت. بدیهی است هدف تیم مدیریتی حاضر رساندن شرکت سیمان نهاوند از موقعیت استراتژیک به موقعیت مطلوب و تحقق چشم‌انداز سازمان می‌باشد.
طراحی و پیاده سازی : پورتال ساز